Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงาน-กิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดอนชี-บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 5 บ้านดอนชี     ลว. 21 มิ.ย. 64

 

https://drive.google.com/file/d/1X4Y3sRdl8kXzuXXQ7G4Anbg4QmXasvQK/view?usp=sharing