องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


สถิติ sitemap
วันนี้ 812
เดือนนี้2,806
ทั้งหมด68,660

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้ท่านปลัด อบต.ดงบัง (นายพะเนียง ช่างดำ)ได้เป็นประธานเปิดประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมสภาวัฒนธรรมประจำตำบลดงบัง...
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 เมื่อเวลาประมาณ​ 23.30 น.นาย ชัยชนะ ชนะกุล(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง)ได้รับแจ้งเหตุ จาก​ นาย พะเนียง​ ช่างดำ​ (ปลัด อบต.ดงบัง)ว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้​ ยุ้งฉางข้าวและทีเก็บฟางข้าว...
เหตุเกิดลมกระโชกแรง
งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) และนาย พะเนียง ช่างดำ(ปลัด อบต.ดงบัง...
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 วันนี้ทีมงานกองช่างได้ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม...
23 มกราคม 2566 นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบังนายณรัฐ จันมี รองนายก จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ รองนายก นายพะเนียง ช่างดำ ปลัด อบต. นายเกรียงศิลป์ ชนแดง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสายสุดา อินหงษา...
โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
(งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
งานเลี้ยงส่ง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ (นาย อากาศ นวลผ่อง) ป๋ากาศ
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
บริการข้อมูล
    public Facebook อบต.ดงบัง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
30/01/2566
30/01/2566
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
กพส.
27/01/2566
30/01/2566
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กสว.
30/01/2566
30/01/2566
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
27/01/2566
30/01/2566
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
กสธ.
27/01/2566
30/01/2566
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
27/01/2566
30/01/2566
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ