องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สมาชิกสภา
นายอนนต์ ยืนยั่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นางบุญโฮม หมั่นกิจ
รองประธานสภาฯ
นาย พะเนียง ช่างดำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 08-9948-0185
นายสมชาติ สมคิด
ส.อบต.ม.1 บ้านดงบัง
นางนวลจันทร์ จิตรเฉลียว
ส.อบต.ม.2 บ้านโนนจาน
นายอดูลย์ แก้วอุดร
ส.อบต.ม.3 บ้านดงบัง
นายชนินทร์ สุดามาตย์
ส.อบต.ม.4 บ้านเหล่าฝ้าย
นางสุริยงค์ โคกโพธิ์
ส.อบต.ม.5 บ้านดอนชี
นางบุญเลิศ โล่ห์คำ
ส.อบต.ม.6 บ้านหนองยาง
นางทิพวรรณ จันทราช
ส.อบต.ม.7 บ้านจอก
นางบุญโฮม หมั่นกิจ
ส.อบต.ม.8 บ้านเหล่าฝ้าย
นางอุไรวรรณ มณีสาย
ส.อบต.ม.9 บ้านดอนชี
นางสุริวรรณ์ พันธุมา
ส.อบต.ม.10
นายเตชิต สุดามาตย์
ส.อบต.ม.11
นายประสาท เรืองธรรม
ส.อบต.ม.12
นายอนนต์ ยืนยั่ง
ส.อบต.ม.13
นายเขตรัฐ ป้องเขตร์
ส.อบต.ม.14
นางรำไพร สร้อยสุข
ส.อบต.ม.15
นายเกียรติศักดิ์ กานุสนธิ์
ส.อบต.ม.16