องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
เหตุเกิดลมกระโชกแรง
รายละเอียด : วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา12.30.น. #เหตุเกิดลมกระโชกแรง นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายก อบต.ดงบัง) นาย ณรัฐ จันมี (รองนายก อบต.ดงบัง) และ นาย ชัยชนะ ชนะกุล (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง) ได้ลงพื้นที่ในที่เกิดเหตุลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลดงบัง เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา จากลมกระโชกแรงพัดหลังคาบ้านเสียหายของผู้ประสบภัย 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวดารา บัวเตย บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 11 บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ (บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน 1 หลัง) 2. นางดวง ธรรมจักรร์ บ้านเลขที่ 116 ม. 2 ตำบลแมด อ.ลืออำนาจ (คอกสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วน 1 หลัง) ผู้ได้รับความเสียหายทั้ง 2 ราย ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยรายที่ 1 พักอาศัยบ้านญาติ รายที่ 2 ได้รับความเสียหายเล็กน้อยไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตและจะได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบฯต่อไป#https://www.dongbangtambol.go.th/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้โพส : admin