องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด
รายละเอียด : โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด และหมู่บ้านที่ใกล้เคียงได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคเพราะสาเหตุเนื่่องจากมีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการขยายบ้านเรือนออกไปอาศัยอยู่ตามไร่นาเพื่อประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ดังนั้นเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยกองช่างจึงได้ออกแบบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อขยายต่อท่อประปาไปให้ได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน เพื่อแก้ไขคววามเดือดร้อนของประชาชนเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และประกอบอาชีพ ค่ะ
ผู้โพส : admin