messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการถ่ายโอนระบบการจัดการน้ำประปาสู่การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสู่หมู่บ้าน
รายละเอียด : เช้าวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2566 เวลา 9.000 น. #องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการถ่ายโอนระบบการจัดการน้ำประปาสู่การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสู่หมู่บ้าน นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายพะเนียง ช่างดำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและปรึกษาหารือกับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับทำความเข้าใจและขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการถ่ายโอนระบบการจัดการน้ำประปาหมู่บ้านสู่กับจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ซึ่งผลการลงมติเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการถ่ายโอนดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จะทำการติดตั้งมิเตอร์น้ำและดำเนินการต่อไป
ผู้โพส : admin