องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 วันนี้ทีมงานกองช่างได้ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)ได้มอบหมายให้ งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน #https://www.dongbangtambol.go.th/งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
รายละเอียด : วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 วันนี้ทีมงานกองช่างได้ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)ได้มอบหมายให้ งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน #https://www.dongbangtambol.go.th/งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ผู้โพส : admin