องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) และนาย พะเนียง ช่างดำ(ปลัด อบต.ดงบัง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ รพ.สต. ที่ไม่ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 #https://www.dongbangtambol.go.th/งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
รายละเอียด : วันที่ 24 เดือน มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) และนาย พะเนียง ช่างดำ(ปลัด อบต.ดงบัง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ รพ.สต. ที่ไม่ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 #https://www.dongbangtambol.go.th/งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ผู้โพส : admin