องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
23 มกราคม 2566 นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบังนายณรัฐ จันมี รองนายก จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ รองนายก นายพะเนียง ช่างดำ ปลัด อบต. นายเกรียงศิลป์ ชนแดง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสายสุดา อินหงษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข และนายชินพรรธน์ รุ่งจิรัชธนบูรณ์ ผอ.รพ.สต.ดอนชี และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ดอนชี ออกพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลดงบัง ออกพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลดงบัง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย รวมถึงถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และอาหารเหลว ซึ่งมีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยคำนึงถึงกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบางรายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนต้องขาดรายได้ และบางรายเคราะห์ซ้ำที่ต้องดูแลผู้ป่วยในครัวเรือน เราพบว่าในกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องดูแลผู้ป่วยต
รายละเอียด : 23 มกราคม 2566 นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบังนายณรัฐ จันมี รองนายก จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ รองนายก นายพะเนียง ช่างดำ ปลัด อบต. นายเกรียงศิลป์ ชนแดง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสายสุดา อินหงษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข และนายชินพรรธน์ รุ่งจิรัชธนบูรณ์ ผอ.รพ.สต.ดอนชี และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ดอนชี ออกพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลดงบัง ออกพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลดงบัง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย รวมถึงถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และอาหารเหลว ซึ่งมีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยคำนึงถึงกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบางรายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนต้องขาดรายได้ และบางรายเคราะห์ซ้ำที่ต้องดูแลผู้ป่วยในครัวเรือน เราพบว่าในกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น มีความเดือดร้อนและยากลำบากมากในการออกไปประกอบอาชีพและการงาน ด้วยเพราะต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายของผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด ซึ่งตัวเลขของผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้ผ้าอ้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องอยู่บ้านคนเดียว ต้องนอนอยู่กับกองขับถ่ายของตนเองเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อให้เกิดการติดเชื้อ ส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และเกิดความเจ็บป่วยแทรกซ้อนตามมา และยังเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน ค่ะ
ผู้โพส : admin