messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
(งานจัดเก็บรายได้)เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปี 2566
รายละเอียด : #ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) - ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 ขยายถึง มกราคม 2566 - ประกาศราคาประเมิน : มกราคม 2566 ขยายถึง มีนาคม 2566 - แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ขยายถึง เมษายน 2566 - ชำระภาษี : เมษายน 2566 ขยายถึง มิถุนายน 2566 - ผ่อนชำระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2566 ขยายถึง มิถุนายน - สิงหาคม 2566 ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์) เบี้ยปรับ : 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ : 20% ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือทวงถาม : 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือทวงถาม เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน ภาษีป้าย - ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2566 - ชำระภาษี: ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน - ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท - เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน ผู้เสียภาษี: เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
ผู้โพส : admin