องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รายละเอียด : (งานกองสาธารณสุขฯ) นาย พะเนียง ช่างดำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อม ด้วย (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) นายเกรียงศิลป์ ชนแดง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 เพื่อสุ่มตรวจมีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อน “ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน” โดยผลการสุ่มตรวจครัวเรือนพื้นที่ ตำบลดงบัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 100% ย้ำ มุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ผู้โพส : admin