ชื่อเรื่อง : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง
รายละเอียด : (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (นาย ชัยชนะ ชนะกุล )ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 4,8 บ้าน เหล่าฝ้าย ค่
ชื่อไฟล์ : 3PEUekHFri32448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DFrC4GXFri32502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V3KNEpwFri32502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RlIrsdeFri32502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fi3Ow2XFri32502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VnPnh1BFri32519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oeWOMIUFri32519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ocv7wAtFri32519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KZPLqC7Fri32519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bA6LaqQFri32532.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้