ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านดงบัง (สายบ้านดงบัง-บ้านเหล่าฝ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง