ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง