ชื่อเรื่อง : จ้างค่าเช่าพื้นที่และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง