ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยกุดผักหนาม หมู่ที่ ๑ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง