ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง