ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (กั้นห้อง) อบต.ดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง