องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและำนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านจอก
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo (งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4 (สายบ้านเหล่าฝ้าย-บ้านหนองมะยอด)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 (สายบ้านดงบัง-บ้านนาดูน)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10 11 13
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ถนนแอสฟัตท์ติก ฯ ม.10,11,13
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ถนนแอสฟัตท์ติก ฯ ม.4
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ถนนแอสฟัตท์ติก ฯ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ถนนแอสฟัตท์ติก ฯ ม.2 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน