องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวประกายรัตน์ สมคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายดนุพล ดวงมณีย์
คนสวน
นายบุญทาน สีทะวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายเหลี่ยม มุทาพร
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอุทิศ ทองคาน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะ
นายบุญฮู้ สองศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
นายวิโรจน์ บุญทา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววราภรณ์ มุ่งดี
ธุรการกองสาธารณสุข