องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 (สายบ้านดงบัง-บ้านนาดูน)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4 (สายบ้านเหล่าฝ้าย-บ้านหนองมะยอด)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10 11 13
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม. 10,11,13 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.4 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองผลงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบอัตโนมัติ 10 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนชี หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดอนชี-บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 5 บ้านดอนชี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านดอนชี-บ้านน้ำท่วม) หมู่ที่ 5 บ้านดอนชี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3