องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
นาง ประไพศรี เศวตธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบัวสอน นะวะคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-876-3853
นาวสาว อรทัย บุญทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 091-01515
นางสาวนุสรีย์ พัฒนะราช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 098-245-1496
นางสาววิภารัตน์ ผิวบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093-431-2409
นางสายฝน จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 081-075-2906
นายอากาศ นวลผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 081-876-7619