messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พ.ศ.2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการดําเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ผู้บริหาร อบต.ดงบัง ร่วมออกเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์รับชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบใบประกาศนียบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณและมาตรการให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1