องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบอัตโนมัติ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรความจุ ๑๘ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนชี หมู่ที่ ๙ ลว. 30 ก.ย.64
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านดอนชี-หนองปลาค่อเฒ่า) หมู่ที่ 5 บ้านดอนชี ตำบลดงบัง ลว. 20ก.ย.64
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านหนองมะยอด ถึงสายบ้านน้ำท่วม บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงบัง ลว. 13 ก.ย.64
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงบัง ลว. 9 ก.ย.64
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ ราคากลาง ลูกรัง ม.12
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านกุงชัย สายบ้านกุงชัย-บ้านนาดูน ลว. 3 ก.ย. 63
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1